Fundusze UE

Realizowane projekty:
Dofinansowanie: 369 220,20 PLN
Pozyskana kwota została wykorzystana na Kapitał Obrotowy przedsiębiorstwa w celu utrzymania jego działalności.
SZCZEGÓŁY